În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile Uniunii Europene.

În vederea pregătirii participării României în viitorul program de cooperare URBACT IV, aferent perioadei de programare 2021-2027 este necesară înființarea unui Grup Național de Lucru pentru Programare. Grupul de Lucru cuprinde reprezentanți ai organizațiilor relevante, precum și actori cheie de la nivel local, regional și național din domeniul dezvoltării urbane durabile, preconizat a primi finanțare prin viitorul program. Grupul de Lucru va avea atribuții în planificarea strategică de la nivelul ariei eligibile și a programării utilizării asistenței comunitare alocate programului pentru perioada 2021-2027. În perioada 2014-2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei gestionează, în calitate de Autoritate Națională, Programul de cooperare URBACT III și participă alături de celelalte Autorități Naționale omoloage în Comitetul de planificare și programare.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei organizează procesul de selecţie a ONG-urilor și instituțiilor de învățământ superior care vor face parte din componenţa Grupului Național de Lucru pentru Programarea URBACT IV.

În acest context, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei îşi exprimă intenţia de a include ca membri în Grupul de Lucru reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, implicați în strategii, planuri și studii privind dezvoltarea urbană durabilă și planificarea urbană. 

Selecţia reprezentanților ONG-urilor/instituțiilor de învățământ superior

Reprezentanții ONG-urilor/instituțiilor de învățământ superior trebuie să fie persoane angajate/colaboratori în cadrul unei ONG/instituții de învățământ superior, având experiență în elaborarea de strategii, planuri și studii privind dezvoltarea urbană durabilă și planificarea urbană.

Modalitatea de selecţie a reprezentantului din cadrul fiecărei ONG/instituție de învățământ superior este responsabilitatea instituțiilor interesate respective. În cazul persoanelor propuse care au calitatea de colaboratori, se va descrie modalitatea în care persoana este implicată în activitatea organizației/instituției respective. 

MLPDA solicită respectarea următoarelor criterii de selecţie:

 1. Organizaţia:
  1. pentru ONG-uri:
   • să fie nonprofit, non-guvernamentală (independentă față de autoritățile statului, adică să îşi determine singură propriile politici si cheltuieli), non-partizană;
   • să fie persoană juridică și să fie înregistrată oficial (sediu principal sau filială) în România;
   • să funcţioneze legal în România, conform Ordonanţei de Guvern 26/2000, cu modificările si completările ulterioare/Legii 335/2007, cu modificările și completările ulterioare;
   • să aibă activitate relevantă, de minim 3 ani;
   • să aibă experienţă în elaborarea de strategii, planuri și studii privind dezvoltarea urbană durabilă și planificarea urbană.
  1. pentru instituțiile de învățământ superior:
   • să fie persoană juridică parte a sistemului național de învățământ superior și apolitică;
   • să fie instituție de învățământ superior acreditată;
   • să fie înregistrată oficial (sediu principal sau filială) în România

2. Reprezentantul

  • sã aibă cunoştinţe în domeniul politicii de coeziune si în domeniul regulamentelor europene privind Fondurile Structurale și de Investiții Europene.

MLPDA face public anunţul său de intenţie si solicită ONG-urilor/instituțiilor de învățământ superior nominalizarea reprezentantului în Grupul Național de Lucru pentru Planificare și Programare pentru viitorul program interregional, aferent perioadei de programare 2021-2027, precum si modalitatea de selectare a acestuia.

Organizațiile interesate sunt rugate să transmită la adresele de mail Irina.Panait@mlpda.ro, Simona.Arghire@mlpda.ro (recomandăm solicitarea unei confirmări de primire) până la data de 15.05.2020, următoarele documente:

 • scrisoare de intenţie prin care să se evidenţieze motivaţia organizaţiei interesate;
 • descrierea activităţii organizaţiei de la înfiinţare până în prezent, cu evidenţierea activităţilor derulate în domeniile vizate, conform criteriilor de selecție;
 • lista proiectelor europene implementate;
 • lista strategiilor, planurilor sau studiilor privind dezvoltarea urbană durabilă și planificare urbană elaborate.
 • documentele legale de constituire.

În urma procesului de evaluare a aplicațiilor vor fi selectați 3 reprezentanți ai ONG-urilor, precum și 3 reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior.

Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa următoarei persoane: Irina Alexandra PANAIT, Consilier, Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene/Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană (telefon 0372.111.369, mobil: 0749.129.831, fax: 0372.111.456, email: Irina.Panait@mlpda.ro).

Anexe