În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile Uniunii Europene.

În vederea pregătirii participării României în viitorul program de cooperare interregională, aferent perioadei de programare 2021-2027 este oportună înființarea unui Grup Național de Lucru pentru programare, care va cuprinde reprezentanți ai organizațiilor relevante, decidenți ai politicilor de dezvoltare regională precum și actori cheie de la nivel local, regional și național din domeniile prioritare ale viitorul program interregional european. Grupul Național de Lucru va avea atribuții în planificarea strategică de la nivelul ariei eligibile și a programării utilizării asistenței financiare europene alocate programului pentru perioada 2021-2027.

În perioada 2014-2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației gestionează programul de cooperare Interreg Europe în calitate de Autoritate Națională, și participă în Comitetul de programare pentru perioada 2021-2027 alături de celelalte Autorități Naționale din statele partenere în program.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei organizează procesul de selecţie a ONG-urilor și instituțiilor de învățământ superior care vor face parte din componenţa Grupului Național de Lucru pentru programarea Interreg Europe 2021-2027.

Selecţia reprezentanților ONG-urilor/instituțiilor de învățământ superior

Reprezentanții ONG-urilor/instituțiilor de învățământ superior trebuie să fie persoane angajate/colaboratori în cadrul unei ONG/instituții de învățământ superior, având experiență în implementarea proiectelor de cooperare interregională europeană.  Modalitatea de selecţie a reprezentanților ONG-urilor/instituțiilor de învățământ superior este esponsabilitatea respectivelor organizații/instituții interesate. În cazul persoanelor propuse care au calitatea de colaboratori, se va descrie modalitatea în care persoana este implicată în activitatea ONG-ului/instituției de învățământ superior.

MLPDA solicită respectarea următoarelor criterii de selecţie:

1. Organizaţia

 1. pentru ONG-uri:
  • să fie nonprofit, non-guvernamentală (independentă față de autoritățile statului, adică să îşi determine singură propriile politici si cheltuieli), non-partizană;
  • să fie persoană juridică și să fie înregistrată oficial (sediu principal sau filială) în România;
  • să funcţioneze legal în România, conform Ordonanţei de Guvern 26/2000, cu modificările si completările ulterioare/Legii 335/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  • să aibă activitate relevantă, de minim 3 ani;
  • să aibă experienţă în derularea de proiecte de cooperare interregională europeană.
 2. pentru instituțiile de învățământ superior
  • să fie persoană juridică parte a sistemului național de învățământ superior și apolitică;
  • să fie instituție de învățământ superior acreditată;
  • să fie înregistrată oficial (sediu principal sau filială) în România.

2. Reprezentantul

 •  sã aibă cunoştinţe în domeniul politicii de coeziune si în domeniul regulamentelor europene privind Fondurile Structurale și de Investiții Europene.

MLPDA face public anunţul său de intenţie si solicită ONG-urilor/instituțiilor de învățământ superior nominalizarea reprezentantului în Grupul Național de Lucru pentru programarea viitorului program de cooperare interregională europeană, aferent perioadei de programare 2021-2027, precum și modalitatea de selectare a acestuia.

Organizațiile interesate sunt rugate să transmită la adresele de mail magdalena.voinea@mlpda.ro și alina.mihalache@mdrap.ro (recomandăm solicitarea unei confirmări de primire) până la data de 04.06.2020, următoarele documente:

 • scrisoare de intenţie prin care să se evidenţieze motivaţia organizaţiei interesate;
 • descrierea activităţii organizaţiei de la înfiinţare până în prezent, cu evidenţierea activităţilor derulate în domeniile vizate, conform criteriilor de selecție;
 • lista proiectelor finanțate din fonduri europene/de cooperare interregională europeană implementate;
 • documentele legale de constituire.

În urma procesului de evaluare a aplicațiilor vor fi selectați doi reprezentanți ai ONG-urilor, precum și un reprezentant al instituțiilor de învățământ superior.

Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa următoarei persoane: Alina Mihalache, consilier, Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene/ Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană (telefon 0372 111 369, email: alina.mihalache@mlpda.ro).

Anexe