http://www.eukn.org/

Rețeaua Europeană de Cunoștințe în Urbanism (EUKN) este o platformă europeană care are drept obiectiv consolidarea coeziunii, competitivității și sustenabilității orașelor, asigurând schimbul de informații între principalii actori de la diverse niveluri de decizie.

Participarea României în cadrul EUKN datează din anul 2008, înscriindu-se în contextul demersurilor instituției noastre de sprijinire a implementării principiilor Cartei de la Leipzig privind orașul european durabil în România, prin valorificarea experiențelor și cunoștințelor disponibile în domeniu pentru promovarea abordării integrate în cadrul politicilor urbane.

EUKN răspunde nevoilor identificate la nivelul Uniunii Europene în contextul imperativului de creștere a coeziunii economice și sociale prin gestionarea corespunzătoare a specificităților regionale, rețeaua fiind dezvoltată cu sprijinul DG REGIO, DG Mediu, DG Justiție și DG Cercetare ale Comisiei Europene, precum și cu implicarea altor organisme internaționale - Programul Națiunilor Unite pentru Așezări Urbane, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Consiliul Europei, ESPON, URBACT II, EUROCITIES, etc.

După șapte ani de cooperare interguvernamentală între ministerele responsabile cu urbanismul din zece state europene, inițiativa EUKN a atins un nou nivel sub un nou statut juridic, de grupare europeană de cooperare teritorială cu sediul social în Olanda, care permite diversificarea activităților rețelei, conferă o mai mare sustenabilitate a acesteia și face posibilă implicarea în proiecte cu finanțare europeană.