Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2020

 1. Bugetul de stat si venituri proprii
 2. Programul Operațional Regional
 3. Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA, cod SIPOCA 39
 4. Proiectul "Calitate, Standarde, Performanta-premisele unui management eficient la nivelul MDRAP - cod SIPOCA 47"
 5. Proiectul "Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu, cod SIPOCA 50
 6. Instrumente de sisematizare a legislatiei, de monitorizare si de evaluare in administratia publica, cod SIPOCA 59
 7. Proiectul "Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica, cod SIPOCA 61"
 8. Proiectul " Consolidarea capacitatii de planificare strategica a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in renovarea fondului contruit national din perspectiva eficientei energetice si a riscului seismic, cod SIPOCA 606
 9. Proiectul "Monitorizarea si evaluarea integrata a performantei serviciilor publice, cod SIPOCA 616"
 10. Proiectul "Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacitatii administrative si de planificare strategica a zonelor urbane din Romania", cod SIPOCA 711
 11. Proiectul "Imbunatatirea cadrului de fundamentare si evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritoriala", cod SIPOCA 713
 12. Sursa de finantare: Proiectul " Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor administratiei publice centrale cu atributii in domeniul, in vederea cresterii calitatii serviciului public de politie locala, cod SIPOCA 722
 13. Proiectul "Cresterea coerentei cadrului normativ si a eficientei reglementarilor tehnice in domeniul constructiilor", cod SIPOCA 731
 14. Programul INTERREG EUROPE
 15. Asistenta Tehnica in cadrul Programului de Cooperare URBACT III 2014-2020
 16. Proiectul Danube Strategy Point
 17. Asistenţă Tehnică Programul Romania-Ucraina 2014-2020
 18. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia 2014-2020 - Axa prioritara 5 - Asistenta tehnica
 19. Asistenţă Tehnică Programul Romania-Republica Moldova 2014-2020
 20. Asistenta Tehnica in cadrul Programului Transnational Dunarea
 21. Bugetul de Asistență Tehnică al Programului Operational Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”
 22. Bugetul de Asistență Tehnică al Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria
 23. Programul INTERREG V-A Romania-Ungaria

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2019

 1. Bugetul de stat
 2. Programul Operațional Regional
 3. Proiect ''Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA, cod SIPOCA 39''
 4. Proiect ''Calitate,Standarde,performanta-premisele unui management eficient la nivelul MDRAP''' - cod SIPOCA 47
 5. Proiect ''Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu'' - cod SIPOCA 50
 6. Proiect ''Instrumente de sisematizare a legislatiei, de monitorizare si de evaluare in administratia publica'', cod SIPOCA 59
 7. Proiect ''Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica'' - cod SIPOCA 61
 8. Proiect ''Consolidarea capacitatii de planificare strategica a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in renovarea fondului contruit national din perspectiva eficientei energetice si a riscului seismic'', cod SIPOCA 606
 9. Programul INTERREG V-A Romania-Ungaria
 10. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia
 11. Asistență Tehnică Programul INTERREG V-A Romania - Bulgaria
 12. Asistență Tehnică Programul Romania-Republica Moldova 2014-2020
 13. Asistență Tehnică Programul Romania-Ucraina 2014-2020
 14. INTERREG EUROPE
 15. Programul Operational Comun ''Bazinul Mării Negre 2014-2020''
 16. Proiect ''Coordonarea Ariei Prioritare 3 a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)''
 17. Asistenta Tehnica in cadrul Programului Transnational Dunarea
 18. Poriectul Danube Strategy Point
 19. Programul de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2018

 1. Bugetul de stat
 2. Venituri proprii
 3. Programul Operațional Regional
 4. Proiect ''Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA'' - cod SIPOCA 39 / Proiect "Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA'' - cod SIPOCA 38
 5. Proiect ''Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local'' - cod SIPOCA 9
 6. Proiect ''Consolidarea implementarii standardelor de control inter managerial la nivel central si local'' - SIPOCA 34
 7. Proiect ''Calitate,Standarde,performanta-premisele unui management eficient la nivelul MDRAPFE''' - cod SIPOCA 47
 8. Proiect ''Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu'' - cod SIPOCA 50
 9. Proiect ''Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica'' - cod SIPOCA 61
 10. Programul INTERREG V-A Romania-Ungaria
 11. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia
 12. Asistență Tehnică Programul INTERREG V-A Romania - Bulgaria
 13. Asistență Tehnică Programul Romania-Republica Moldova 2014-2020
 14. INTERREG EUROPE
 15. Programul de cooperare URBACT III 2014-2020
 16. Bugetul de Asistență Tehnică al Programului Operational Comun ''Bazinul Mării Negre 2014-2020''
 17. Proiect ''Coordonarea Ariei Prioritare 3 a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)''
 18. Asistenta Tehnica in cadrul Programului Transnational Dunarea
 19. Programul de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2017

 1. Programul de Cooperare Elvetiano-Roman (PCER) Fondul de actiune privind energia durabila (SEAF)
 2. Programul de Cooperare Elvetiano-roman (PCER) Fondul de Asistenta Tehnica (TAFA)
 3. Programul Fondul pentru Asistenta tehnica (AT) Mecanismul financiar SEE si Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
 4. Programul Fondul pentru Securitate Interna 2014-2020 (FSI) Asistenta Tehnica
 5. Proiect Comunicarea fondurilor ESI în noua perioada de programare
 6. Proiect Implementarea Planului de Evaluare a POAT 2014-2020
 7. Proiect Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare pentru membri, observatori si invitati ai Comitetului de Monitorizare POCU
 8. Proiect Asistenta Tehnica pentru Sustinerea Capacitatii de Evaluare
 9. Proiect Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
 10. Proiect Implementarea Planului de Evaluare POC 2014-2020
 11. Proiect Implemntarea Planului de Evaluare POIM 2014-2020
 12. Proiect Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat
 13. Proiect Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020
 14. Proiect Ziua Europei
 15. Proiecte orizontale Finantate din Programul Operational Ajutorarea persoanelor defavorizate - Asistenta Tehnica 2014-2020
 16. Proiecte de Infratire Institutionala si Asistenta Tehnica
 17. Proiecte oizontale Finantate din Programul Operational Capital Uman - Asistenta Tehnica 2014-2020
 18. Proiecte orizontale finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020