Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea MDLPA

Unitățile care funcționează sub autoritatea MDLPA

Agenții de dezvoltare regională (ADR)

Birouri de Cooperare Transfrontalieră

Organisme intermediare în subordinea MLPDA