Comitetul interministerial pentru stimularea și facilitarea înființãrii de noi parcuri industriale este compus din:

Comitetul Interministerial pentru stimularea și facilitarea înființãrii de noi parcuri industriale are urmãtoarele atribuții principale:

  • asigurã cooperarea și schimbul de informații interinstituțional necesar procesului decizional la nivel guvernamental în domeniu;
  • realizeazã analize cu privire la condțiile care pot încuraja înființarea de noi parcuri industriale pe platformele industriale existente/dezafectate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
  • asigurã comunicarea și consultarea cu reprezentanții autoritãților publice locale, precum și cu partenerii economici și sociali;
  • identificã posibile resurse financiare necesare înființãrii și dezvoltãrii de parcuri industriale;
  • identificã posibili investitori și/sau parteneri ai entitãților locale interesate în vederea dezvoltãrii, operãrii sau utilizarii noilor parcuri industriale;
  • sprijinã rezolvarea problemelor administrative identificate în procesul de înființare de noi parcuri industriale;
  • înainteazã prim-ministrului informãri periodice cu privire la activitatea și rezultatele obținute de CIPI;
  • analizeazã contextul național și bunele practici europene în scopul asigurãrii compatibilitãții și coerenței cadrului național legal și administrativ aferent parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri cu cel existent la nivelul altor state membre ale Uniunii Europene;
  • formuleazã propuneri de reglementare a problematicii analizate în scopul îmbunãtãțirii și asigurãrii coerenței cadrului național legal și administrativ aferent parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri de tipul: incubatoare, clustere sau rețele de afaceri.

Anexe: