ANUNȚ privind organizarea unei sesiuni de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții în domeniile A1, A2, B1, D, E, F, Af
ANUNȚ privind accesul și exercitarea profesiilor reglementate de expert tehnic, verificator de proiecte și auditori energetic pentru clădiri pe perioada stării de urgență


Anunț eliberare documente de atestare tehnico-profesională - 12.03.2020

Anunț privind organizarea unei sesiuni extraordinare de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri 16 decembrie 2019

Examenul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor ca auditori energetici pentru clădiri, grad profesional I şi II, specialitatea construcții sau instalații, programat pentru data de 16 decembrie 2019, se va desfășura la sediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, din corpul de clădire al Ministerului Justiţiei, etaj 5, Sala de Consiliu, intrarea din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, începând cu ora 10.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) au încheiat un Protocolul de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor. Conform clauzelor documentului de referință, acesta poate fi consultat accesând paginile web ale celor două instituții semnatare.

În baza Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor, MLPDA va actualiza periodic listele specialiștilor cu activitate în construcții atestați tehnico-profesional de către MLPDA (verificatori de proiecte, experți tehnici și auditori energetici pentru clădiri) în sensul consemnării suspendării definitive a dreptului de practică urmare decesului specialistului cu activitate în construcții.

Protocolul de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor


ANUNT !!! Ordinul nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

  • birou.atestari@mdrap.ro adresa la care se pot transmite în format electronic – scanate - doar copii după cărțile de identitate ale specialiștilor precum și alte copii ale documentelor solicitate de MLPDA în completarea dosarului depus de solicitanți în vederea înscrierii la examenul de atestare pentru competențele: verificator de proiecte, expert tehnic și/sau auditor energetic și pentru prelungirea vizei /valabilităţii dreptului de practică pe legitimațiile aferente certificatelor de atestare.
    La această adresă de e-mail nu se vor transmite adrese sau solicitări, ci doar documente scanate, în completare la dosare.